Skip to content Skip to footer

Elektrokardiogram, znany powszechnie jako EKG, jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych w medycynie. Pomaga w wykrywaniu wielu chorób serca, jednak jego interpretacja może być dla wielu osób skomplikowana. W tym artykule postaramy się przybliżyć nieco tę tematykę, skupiając się na opisach EKG.

doktorekg_ekg opisy (7).jpg

Podstawy EKG

Elektrokardiogram (EKG) to zapis elektrycznej aktywności serca, który jest rejestrowany na specjalnym papierze. Każda fala, załamek czy odcinek na wykresie EKG odpowiada konkretnym zdarzeniom zachodzącym w sercu podczas jednego cyklu pracy. Analiza EKG pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca, wykrycie przerostu komór czy ocenę, czy doszło do zawału serca.

Rozszyfrowywanie EKG – kluczowe elementy

Na wykresie EKG możemy wyróżnić kilka kluczowych elementów, które są podstawą do dalszej analizy:

1. Fala P – odpowiada za depolaryzację przedsionków, czyli ich skurcz.
2. QRS – zespół załamków odpowiadających za depolaryzację komór, czyli ich skurcz.
3. Odcinek ST – odpowiada za okres, kiedy komory są w pełni skurczone.
4. Fala T – reprezentuje repolaryzację komór, czyli ich rozkurcz.

Co mówi nam EKG?

Analiza EKG pozwala na wykrycie wielu nieprawidłowości i chorób serca. Przykładowo, powiększenie fali P może świadczyć o przerostach przedsionków, zaś zespół QRS szerszy niż 0,12 sekundy może wskazywać na blokady przedsionkowo-komorowe. Odcinek ST może być podwyższony lub obniżony w przypadku niedokrwienia serca lub zawału. Zmiany fali T są często wynikiem zaburzeń elektrolitowych, niedokrwienia czy leków.

Znaczenie opisu EKG

Opis EKG jest niezwykle ważnym elementem diagnozy kardiologicznej. To właśnie na podstawie opisu lekarz jest w stanie zdiagnozować konkretne schorzenia i dobrać odpowiednie leczenie. Opis EKG powinien być precyzyjny i zawierać informacje na temat rytmu serca, osi elektrycznej, ewentualnych przerostów komór, obecności zawału czy innych nieprawidłowości.

Podsumowanie

EKG to podstawowe narzędzie diagnostyczne w medycynie. Jego prawidłowa interpretacja i opis jest kluczowy dla wykrywania i leczenia wielu schorzeń serca. Pomimo że na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowane, zrozumienie podstawowych elementów EKG pozwala na lepsze zrozumienie naszego zdrowia i procesów zachodzących w naszym sercu.

Poczytaj również o ekg opisy właśnie tutaj.

Leave a comment