Skip to content Skip to footer

Oświetlenie awaryjne: bezpieczeństwo i funkcjonalność w jednym

kupujledy_oświetlenie awaryjne (3).jpg

Jaką rolę pełni oświetlenie awaryjne? Czy jest konieczne w każdym budynku? Jakie są zasady jego instalacji i utrzymania? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Czym jest oświetlenie awaryjne?

Oświetlenie awaryjne to specjalny system oświetleniowy, który włącza się automatycznie w przypadku awarii zasilania. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku, umożliwiając im bezpieczne opuszczenie obiektu. Oświetlenie awaryjne jest obowiązkowe w miejscach publicznych, takich jak szkoły, szpitale, centra handlowe, biura, ale również w wielu prywatnych obiektach, np. w blokach mieszkalnych.

Rodzaje oświetlenia awaryjnego

Istnieją dwa główne rodzaje oświetlenia awaryjnego: oświetlenie ewakuacyjne i oświetlenie antypanikowe. Oświetlenie ewakuacyjne jest używane do oznaczenia dróg ewakuacyjnych i wyjść, podczas gdy oświetlenie antypanikowe służy do oświetlenia dużych przestrzeni, takich jak hale, aby zapobiec panice w przypadku awarii zasilania.

Zasady instalacji oświetlenia awaryjnego

Instalacja oświetlenia awaryjnego powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Ważne jest, aby oświetlenie awaryjne było niezależne od głównego źródła zasilania, aby mogło działać nawet w przypadku jego awarii.

Ważnym elementem jest również odpowiednie rozmieszczenie lamp awaryjnych. Muszą one oświetlać wszystkie drogi ewakuacyjne, schody, korytarze i wyjścia, ale także miejsca, w których mogą znajdować się urządzenia niezbędne do bezpiecznej ewakuacji, np. gaśnice czy hydranty.

Utrzymanie i kontrola oświetlenia awaryjnego

Regularne utrzymanie i kontrola oświetlenia awaryjnego jest niezwykle ważna. System powinien być sprawdzany co najmniej raz w roku, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Kontrola powinna obejmować sprawdzenie stanu baterii, sprawność lamp, prawidłowość oznakowania dróg ewakuacyjnych oraz ogólną skuteczność systemu.

Oświetlenie awaryjne to niezbędny element wyposażenia każdego budynku, który gwarantuje bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych. Pamiętajmy, że odpowiednie oświetlenie może uratować życie, dlatego tak ważne jest jego prawidłowe funkcjonowanie.

Poczytaj również o oświetlenie awaryjne właśnie tutaj.

Leave a comment